INLEIDING

 

In verband met het beheer van ons bedrijf verzamelen wij en kunnen wij gebruikmaken van persoonlijke informatie of individueel identificeerbare informatie (ook “persoonsgegevens” genoemd) van bezoekers aan onze Website en van onze klanten.

Wij verplichten ons tot het beschermen en verwerken van deze persoonsgegevens in overeenstemming met de algemene vordering inzake gegevensbescherming en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die sinds 25 mei 2018 in de Europese Unie van kracht is.

Het doel van dit privacybeleid is om uit te leggen waarom en hoe wij persoonsgegevens zullen beheren, door te voldoen aan de nieuwe vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

WAAROM GEBRUIKEN WE PERSOONSGEGEVENS?

 

BEHEER VAN ONZE CONTRACTUELE RELATIE

 

Gegevenscategorieën - Dit kan betrekking hebben op uw naam, voornaam, titel, bedrijfsnaam, huisadres of woonplaats, telefoonnummer zowel privé als zakelijk, e-mailadres, gewenste reserveringsperiode, samenstelling en leeftijdscategorie van de groep, keuze van de lodge, redenen voor de huur, correspondentie (inclusief via het contactformulier), enz.

Doelstelling - De gegevens die u naar ons verzendt, worden verwerkt om aan uw verzoek om informatie te voldoen, om de mogelijkheid van een huuraccommodatie te onderzoeken, om de administratie voor de verhuur te beheren en om met u hierover te communiceren.

Uw contact- en financiële gegevens worden ook gebruikt om onze diensten en het in de goede staat brengen van het verhuurde te factureren of vanwege het melden van een wijziging in het Contract of in het Privacybeleid (met name nieuwe doeleinden).

Deze gegevens zijn daarom essentieel voor de uitvoering van ons contract. Zonder deze gegevens kunnen wij onze taken niet goed uitvoeren.

Specifieke gegevens - Er worden geen persoonlijke gegevens bijgehouden met betrekking tot speciale verzoeken aangaande bestellingen, bijv. specifieke verzoeken van personen met een beperkte mobiliteit of een bepaalde handicap.

Ontvangers van gegevens - Het aantal leden van de groep en het aantal overnachtingen worden doorgegeven aan de gemeente om aan onze verplichtingen betreffende de toeristenbelasting te voldoen. In dezelfde volgorde worden andere gegevens doorgegeven, bijv. aan accountants of leveranciers in verband met de verhuur (bijv. voor bruiloften of evenementen). 

Duur - De gegevens met betrekking tot het verzoek voor een huuraccommodatie worden één jaar na het verzoek bewaard of vijf jaar na het verblijf bij reservatie.

We zijn verplicht om de factuurgegevens te bewaren tot en met de vereiste termijn voor fiscale en boekhoudkundige documenten, ofwel gedurende zeven boekjaren.

 

PROMOTIE VAN ONZE DIENSTEN

 

Als u aangegeven heeft geïnteresseerd te zijn in onze diensten, zijn wij vanwege ons legitiem belang gerechtvaardigd informatie te verstrekken en de diensten van ons bedrijf, per elektronische weg of via drukwerk, te promoten.

Uw gegevens (achternaam, voornaam, bedrijf, adres, e-mailadres en IP-adres) worden niet doorgegeven aan derden.

We bewaren uw contactgegevens voor dit doeleinde totdat u ons vraagt om ze te verwijderen.

 

VEILIGHEID VAN ONZE GEBOUWEN

 

U kunt bij de ingang van onze panden en parkeerruimtes via een videobewakingssysteem gefilmd worden, dit geschiedt op grond van ons legitiem belang de veiligheid van onze eigendommen en parkeerruimtes te waarborgen. Deze gegevens worden uiterlijk één maand na de opname verwijderd tenzij ze als bewijs dienen te worden gebruikt.

 

RAADPLEGING VAN ONZE WEBSITE

 

In principe vindt toegang tot de informatie die op of via de Website beschikbaar is plaats zonder dat er persoonsgegevens hoeven te worden verstrekt.

Sommige pagina's van de Website kunnen echter bepaalde informatie plaatsen in de pc van de Bezoeker via de zogenaamde “cookies”. Het cookie bevat een unieke code waarmee uw browser kan worden geïdentificeerd als u de Website bezoekt (een sessiecookie genoemd) of tijdens opeenvolgende bezoeken (een permanente cookie genoemd). Cookies zijn kleine tekstbestanden die kunnen worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer, in de browserdirectory, of door de server/icloud van de Website die u bezoekt. Ze bevatten informatie zoals bijv. de taalvoorkeur van de Gebruiker, zodat hij/zij deze informatie niet opnieuw hoeft in te vullen tijdens een toekomstig bezoek aan dezelfde website. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft opgeslagen, een vervaldatum en een unieke digitale code. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft opgeslagen, hij heeft geen toegang tot andere gegevens op uw pc of mobiele apparaat.

We gebruiken cookies om:

 

De verzamelde gegevens omvatten de domeinnaam van de internetprovider, het IP-adres, het type en de versie van de browser van de Bezoeker, het besturingssysteem en het platform, de gemiddelde tijd die op onze website is doorgebracht, de geraadpleegde pagina's, de gezochte informatie, de toegangstijd en andere relevante informatie voor de statistieken.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u steeds wordt geïnformeerd wanneer er cookies worden geplaatst of om te voorkomen dat ze worden geplaatst, via de volgende links:

Safari: https://support.apple.com/fr-be/guide/safari/sfri11471/mac

U blijft toegang behouden tot onze Website. Echter sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar:

  • Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om de Website te bezoeken en bepaalde onderdelen te gebruiken. Hiermee kunt u bijvoorbeeld browsen op de verschillende pagina's van de website of bijv. formulieren invullen. Als u geen cookies accepteert, zullen sommige onderdelen van de website niet of niet volledig werken.

  • Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze Website voor de Bezoeker gemakkelijker en naar alle tevredenheid werkt. Ze bieden u ook een meer gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld uw taalvoorkeur te onthouden.

  • Prestatie-cookies

We gebruiken prestatie-cookies om gegevens te verzamelen over hoe Bezoekers onze Website gebruiken, zodat we de inhoud kunnen verbeteren, aanpassen aan de voorkeuren van Bezoekers en onze Website gebruiksvriendelijker kunnen maken.

 

SOCIALE NETWERKEN

 

Doelstellingen - De gegevens die u verstrekt door onze pagina's op sociale netwerken te bezoeken, zullen of kunnen gezamenlijk worden verwerkt door het sociale netwerk en de beheerder van deze pagina voor de volgende doeleinden:

  • verzamelen van bepaalde gegevens door middel van cookies;
  • verbetering van het advertentiesysteem door het sociale netwerk;
  • verkrijgen van publieksstatistieken over een pagina.

De beheerder van de pagina zal deze gegevens alleen verwerken in het kader van zijn legitieme belang bij het verkrijgen van statistieken over bezoekers aan zijn pagina om de pagina correct te promoten. De publieksstatistieken die het sociale netwerk heeft gecreëerd, zullen alleen in geanonimiseerde vorm aan de beheerder van de pagina worden doorgegeven.

Gegevenscategorieën - Gegevens met betrekking tot uw account, het delen van inhoud of uw communicatie met anderen.

Duur - Deze gegevens zullen of kunnen worden verwerkt zolang de pagina bestaat en u deze bezoekt.

 

LOCATIE VAN UW GEGEVENS 

 

In Zwitserland - De gegevens worden opgeslagen op servers in Zwitserland, een land dat volgens de Europese Commissie een adequate bescherming van persoonsgegevens biedt.

Verzending van onze nieuwsbrieven - Bij de verzending van onze nieuwsbrieven kunnen we een beroep doen op subcontractanten buiten de Europese Unie. In een dergelijk geval zorgen wij ervoor dat zij dezelfde normen voor gegevensbescherming hanteren als vereist is binnen de EU, hetzij door middel van passende waarborgen via de contractbepalingen, hetzij door hun naleving van de beginselen van gegevensbescherming van het Privacy Shield. U kunt op eenvoudig verzoek een kopie van deze garanties krijgen.

 

UW RECHTEN EN HOE U DEZE KUNT UITOEFENEN

 

Informatie - Het recht op informatie wordt uitgeoefend aan de hand van dit document. Als de te verwerken gegevens informatie over uw personeel bevat, verbindt u zich ertoe ervoor te zorgen dat zij dit document lezen.

Toegang en rectificatie - U hebt het recht op toegang tot uw gegevens en u kunt ze indien nodig laten corrigeren.

Verzet- U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons op basis van ons legitieme belang.

Intrekken van uw toestemming- Als uw gegevens worden verwerkt met uw toestemming, kunt u deze beslissing op elk moment ongedaan maken zonder de eerdere verwerking ter discussie te stellen. 

Wissen - U kunt het wissen van uw gegevens of de beperking van de verwerking ervan regelen onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 17 en 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Overdraagbaarheid - De gegevens die u ons hebt verstrekt, kunnen in elektronische vorm aan u of aan een andere dienstverlener worden doorgegeven.

De verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens (Terra Nuova sa, geregistreerd bij de ECB onder nummer 0465.293.756 en met haar maatschappelijke zetel gevestigd te Avenue des Démineurs, 8 - B-4970 Stavelot (info@ardennes-resorts.com) staat tot uw beschikking voor alle vragen en, bij overlegging van uw identiteitsbewijs, al uw verzoeken met betrekking tot de hierboven vermelde rechten.

Als u meer informatie wenst of als u een klacht wilt indienen, kunt u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) (Presidiumstraat, 35 - B-1000 Brussel, tel. + 32 (0)2 274 48 00 - contact@apd-gba.be).

 

DISCLAIMER

 

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op dergelijke websites en TN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de privacy praktijken of de inhoud van dergelijke andere websites.

Houd er rekening mee dat de overdracht van gegevens via internet (bijvoorbeeld door het verzenden van een e-mail) risico's voor de veiligheid met zich mee kan brengen. Hierdoor kan de volledige bescherming van uw gegevens tegen ongeautoriseerde toegang door derden niet worden gewaarborgd.